1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava 1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava

Gizlilik Sözleşmesi

Alaçatı Accessories Gizlilik Sözleşmesi

Giriş

Alaçatı Accessories, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyor. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kişisel verilerinizi korumak için azami çaba gösteriyoruz.

Bu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Alaçatı Accessories'in internet sitesi üzerinden ürün ve hizmet satın alma işlemi sırasında veya Alaçatı Accessories ile iletişime geçtiğinizde tarafınızca sağlanan kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin şartları ve koşulları düzenlemektedir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, fatura adresiniz, teslimat adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, alışveriş alışkanlıklarınız gibi bilgileri içerebilir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanır?

Kişisel verileriniz, Alaçatı Accessories'in internet sitesi üzerinden ürün ve hizmet satın alma işlemi sırasında veya Alaçatı Accessories ile iletişime geçtiğinizde tarafınızca sağlanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Amaçla İşlenir?

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve sunmaya devam etmek,
 • Ürün ve hizmetlerimizle ilgili gelişmeleri paylaşmak,
 • Müşteri memnuniyetini ölçmek,
 • Size daha iyi hizmet sunmak için istatistiksel çalışmalar yapmak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Talep ve şikâyetlerinizi değerlendirmek,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir:

 • Alaçatı Accessories'in bağlı kuruluşları ve ortakları,
 • Alaçatı Accessories'in hizmet aldığı üçüncü kişiler,
 • Yasal merciler.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacak ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanmaya devam edecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi sınırlandırılmasını isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklara ilişkin taleplerinizi, Alaçatı Accessories'in internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nda belirtilen yöntemlerle iletebilirsiniz.

Değişiklikler

Alaçatı Accessories, bu Sözleşme'yi dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler, Alaçatı Accessories'in internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Uygulanabilir Hukuk ve Yetki

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Alaçatı Accessories'in genel merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...